Lezingen

Lezingen over kanker en voeding

In Makeblijde te Houten hield Jeanine Slot afgelopen juni een lezing over kanker en voeding. De lezing ging over de oorzaak van kanker en de relatie tussen kanker en voeding. Jeanine Slot is orthomoleculair therapeut, gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker. Met enige regelmaat houdt zij lezingen over de relatie tussen kanker en voeding.

Makeblijde, Houten. Lezing over kanker en voeding op 18 juni 2014

Met enige regelmaat houdt Jeanine Slot een lezing over de oorzaak van kanker en de relatie tussen kanker en voeding. Zij legt in het kort uit dat er in 1931 al een Nobelprijs is uitgereikt voor het ontdekken van de primaire oorzaak van kanker. Gek genoeg is deze primaire oorzaak van kanker bij de meeste mensen niet bekend. Daarnaast komen de bevindingen van andere wetenschappers op het gebied van kanker en voeding aan bod.

Ook wordt een aantal stoffen genoemd waarvan is aangetoond dat zij kanker kunnen remmen. Deze stoffen komen voor in diverse groenten en fruit. Verder is er aandacht voor de belangrijkste dingen die je zou moeten mijden. Deze dingen hebben uitgewezen kanker te kunnen bevorderen. Het gaat hier om dingen die we dagelijks in de supermarkt aantreffen.

Jeanine Slot zal de lezing beginnen met te benadrukken dat deze adviezen omtrent voeding en levenswijze slechts dienen ter aanvulling op de medische behandeling. De lezing dient niet om persoonlijk advies te geven over voeding aan mensen met kanker. De lezing is een algemeen betoog over het effect van diverse voedingsstoffen op kanker. Voor medisch advies dient men zich te wenden tot een arts. Jeanine Slot is klassiek homeopaat en orthomoleculair therapeut, gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker, ter aanvulling op de medische behandeling.

De lezing is kort en er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen. De toegang is vrij. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Mocht de toeloop zo groot zijn dat de zaal vol is, dan wordt op korte termijn een tweede lezing op dezelfde plaats gehouden.

Waar en wanneer worden de volgende lezingen gehouden:

Op dit moment is er nog geen volgende lezing gepland. Jeanine Slot geeft ook lezingen op uitnodiging.

 

 

© Jeanine Slot 2020