Kanker

De medische wetenschap is uitstekend in staat om een tumor weg te snijden, te verbranden (door bestraling) of te vergiftigen (door chemotherapie). De werkelijke oorzaak van kanker is echter niet bekend – althans, dat beweert men.

Al een kleine eeuw geleden presenteerde de Duitse arts en chemicus dr. O.H. Warburg de uitkomsten van zijn onderzoek naar de primaire oorzaak van kanker. De meeste artsen van nu hebben echter nog nooit van deze man gehoord, laat staan dat ze zijn bevindingen in hun dagelijkse praktijk gebruiken.

Naast Warburg zijn er andere wetenschappers die de afgelopen decennia een belangrijke factor in het terugdringen van kanker hebben blootgelegd. Deze ontdekkingen zijn nieuw en bemoedigend.

Ze zijn het resultaat van wetenschappelijk onderzoek buiten de gangbare kaders. Hun conclusies wijken dan ook af van de uitkomsten van het conventionele onderzoek. Zij beweren, op basis van de uitkomsten van hun onderzoek, dat de oplossing voor kanker niet ligt in het toedienen van bestraling en chemotherapie, maar in het toedienen van natuurlijke voedingsstoffen.

Het kenmerk van deze stoffen is dat ze de kankercellen aanvallen, maar de gezonde cellen in tact laten. In plaats van bijwerkingen te geven, zorgen ze juist voor een versterking van het immuunsysteem en een toegenomen kwaliteit van leven.

We hebben het hier uitdrukkelijk over voedingsstoffen, niet over geneesmiddelen. Ze dienen dan ook niet ter vervanging van een medische behandeling, maar ter aanvulling daarop.

Door uitputting van de landbouwgrond en door het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevat onze groente en fruit nog maar een fractie van deze heilzame stoffen vergeleken met een halve eeuw geleden. Hierin ligt een deel van de verklaring voor de enorme toename van kanker.

Voor een therapeutisch effect worden deze voedingsstoffen in hoge dosering gegeven, geconcentreerd in tablet- of capsulevorm.

Garantie dat u de strijd gaat winnen kan niet gegeven worden, wèl een extra wapen.

 

 

© Jeanine Slot 2020