Disclaimer

Disclaimer. Deze website gaat over de relatie tussen kanker en voeding. Uit talloze onderzoeken is de relatie tussen kanker en voeding vastgesteld. Dit geldt voor darmkanker, borstkanker, prostaatkanker en andere vormen van kanker. Voor een medische behandeling tegen kanker dient men zich te wenden tot een arts. Deze disclaimer benadrukt dat deze website de lezer slechts wil informeren over welke voedingsstoffen een remmend effect hebben op de groei van kanker.

Deze disclaimer wil benadrukken dat deze website gaat over voedingsstoffen, niet over geneesmiddelen. Deze website is bedoeld om de lezer te informeren over de relatie tussen voeding en kanker.

De informatie op deze website kan niet in de plaats treden van medisch advies of een medische behandeling en is ook niet bedoeld om medisch advies of een medische behandeling te ontraden.

Specifieke voedingsstoffen kunnen bepaalde soorten kanker remmen. Dit is uit talloze wetenschappelijke onderzoeken gebleken. Deze stoffen moeten gezien worden als een aanvulling op een gezonde en evenwichtige voeding. Een gezonde en evenwichtige voeding bevat voldoende verse groenten en fruit, is gevarieerd en bevat zo min mogelijk kunstmatige toevoegingen of bewerkingen.

Als u kanker heeft, dient u een medische behandeling te ondergaan. U kunt ervoor kiezen om naast de medische behandeling uw voeding uit te breiden met stoffen waarvan is gebleken dat zij een gunstig effect kunnen hebben op het lichaam. U verhoogt daarmee de kans dat het lichaam in staat is de ziekte te overwinnen.

Voor meer informatie over de homeopathie, zie www.klassiekehomeopathie.nl en www.nvkh.nl. Voor meer informatie over de Banerji protocollen, zie www.banerjiprotocolsnederland.nl .

 

Uw privacy

Ik hecht grote waarde aan uw privacy. Ook doordat ik ben aangesloten bij de NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, ben ik gebonden aan de geheimhoudingsplicht zoals die geldt in de medische beroepen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en medische behandelingen. Volgens de nieuwe Europese privacywet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 in werking is getreden, zal ik moeten kunnen aantonen dat u mij toestemming heeft gegeven dit dossier aan te leggen. Ik zal u dan ook vragen een korte verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u die toestemming heeft gegeven.

Uw dossier is voor niemand anders toegankelijk. De gegevens zal ik ook nooit doorspelen aan anderen zonder uw expliciete toestemming.

De gegevens die ik van u nodig heb zijn:

  • Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon
  • Geboortedatum
  • Klantnummer bij uw zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent
  • Alle gegevens over uw gezondheid die van belang zouden kunnen zijn

Uw dossier is te allen tijde door u opvraagbaar. Het wordt minimaal vijftien jaar bewaard.

 

© Jeanine Slot 2020