FAQ

Kan kanker genezen?

Ja. Het is het lichaam zèlf dat dit zou moeten doen. Naast de medische behandeling kunnen de voedingsstoffen die hier worden genoemd daarbij helpen omdat zij het lichaam versterken, omdat zij het afsterven van kankercellen bevorderen of omdat zij het uitzaaien van een kankergezwel tegengaan. Zij verhogen hiermee de kans dat het lichaam de ziekte zèlf overwint.

Als voedingsstoffen een positief effect kunnen hebben, waarom vertelt mijn behandelend arts me dit dan niet?

Uw huisarts of medisch specialist is deskundig in geneeskunde en weet precies hoe de medische wetenschap kanker behandelt. Het onderwerp voeding heeft echter weinig aandacht gekregen in zijn opleiding. Bovendien krijgt een arts vooral informatie vanuit de farmaceutische industrie, die alleen middelen fabriceert die te patenteren zijn. Natuurlijke stoffen zijn niet te patenteren, omdat die vrij in de natuur voorkomen. Als laatste is er ook nog een protocol waaraan elke arts zich moet houden. Verwijzing naar een arts of therapeut die deskundig is in een aanvullende behandeling maakt daar geen deel van uit.

Kan ik deze voedingsstoffen nemen naast mijn medicijnen?

Ja. Als de diagnose ‘kanker’ is gesteld, is een medische behandeling noodzakelijk. U kunt ervoor kiezen om naast de medische behandeling uw voeding uit te breiden met stoffen die het lichaam versterken en het ziekteproces afremmen. Op deze manier verhoogt u de kans dat het lichaam de ziekte op eigen kracht overwint. Bovendien kan met een aanvullende behandeling gewerkt worden aan het verminderen van de bijwerkingen van de chemotherapie en bestraling die u ondergaat in het ziekenhuis.

Kunnen voedingssupplementen in hoge doseringen geen kwaad?

Als u zich zou overgeven aan zelfdokteren en voedingssupplementen zou nemen in hoge doseringen zou het gevaar bestaan dat u teveel krijgt van de ene stof en te weinig van de andere. Voedingssupplementen moeten namelijk worden genomen in een bepaalde onderlinge verhouding. Daarom is het raadzaam om voor specifieke vragen het advies in te winnen van een deskundige op dit vlak. Deze kan u adviseren hoe u op een veilige manier uw lichaam kunt ondersteunen zodat u zelf kunt meevechten in de strijd tegen kanker.

Hoe kom ik aan deze voedingsstoffen en hoeveel moet ik ervan nemen?

Hoewel het hier gaat om natuurlijke stoffen die op zich geen kwaad kunnen, is het af te raden om zelf te gaan dokteren. U kunt zich het best laten adviseren door iemand die deskundig is op dit vlak. Dit hoeft geen arts te zijn. Het zou iemand moeten zijn die deskundig is op het gebied van voeding.

 

© Jeanine Slot 2020