Vrouw met borstkanker stadium 1 genezen na salvestrolen

Salvestrolen zijn bepaalde stoffen in planten die dienen voor de afweer van de plant tegen schimmels. Ze remmen kanker. Dit doen ze door te reageren met een enzym dat alleen in kankercellen voorkomt. Dit enzym, CYP1B1, reageert met de salvestrol tot een stof die de aanzet geeft tot apoptose. Apoptose is het afsterven van de kankercel.

Vrouw met borstkanker

Ter illustratie van de werking van salvestrolen, hier een casus van een vrouw met vrouw met borstkanker genezen na salvestrolen - excerpt uit JOM door Jeanine Slotborstkanker stadium 1. Dit is een samenvatting van een deel van een artikel over salvestrolen uit het Journal of Orthomolecular Medicine.

Een vrouw van 76 ontdekte zelf zes knobbels in haar rechter borst. Diagnose: borstkanker stadium 1. De vrouw wees elke medische behandeling af. In plaats daarvan nam ze salvestrolen. Ze nam geen andere voedingssupplementen en onderging verder geen enkele andere therapie. Ook veranderde ze niet van levensstijl.

Na anderhalve week voelde ze dat de knobbels in haar borst kleiner waren geworden. Na de derde week kon ze helemaal geen knobbels meer voelen. Na een maand vroeg haar huisarts een CT-scan en een Bittere groente bevat veel salvestrolen, dit zijn stoffen met een remmende werking op kanker. Dit artikel is een verslag van een vrouw met borstkanker die is genezen na hoge dosering salvestrolen. mammogram aan. Er werd geen kanker meer gevonden.

Om ervoor te zorgen dat de kanker weg zou blijven, schreef de huisarts Femara® voor. Dit heeft ze twee jaar lang gebruikt. Ze kreeg er echter bijwerkingen van, vooral misselijkheid en duizeligheid. Toen ze ermee stopte, verdwenen de bijwerkingen.

Van de salvestrolen vond ze nu juist zo fijn dat ze daar geen Bittere groente bevat veel salvestrolen. Dit zijn stoffen met een remmende werking op kanker. Dit artikel is een verslag van een vrouw met borstkanker die is genezen na hoge doseringen salvestrolen.bijwerkingen van kreeg. Daar is ze toen weer mee begonnen, in een lage dosering. Ze laat zich regelmatig onderzoeken. Ze leidt een gezond en gelukkig leven zonder kanker.

Dit verhaal illustreert wat salvestrolen kunnen doen voor mensen met kanker. Salvestrolen kunnen ook gebruikt worden naast de Bittere groente bevat veel salvestrolen. Dit zijn stoffen met een remmende werking op kanker. Dit artikel is een verslag van een vrouw met borstkanker die is genezen na hoge doseringen salvestrolen. reguliere kankerbehandeling. Het gaat hier immers om voedingsstoffen, niet om geneesmiddelen.

Bron: Journal of Orthomolecular Medicine deel 27, nummer 3, 2012

 

 

© Jeanine Slot 2014