Thermografie

Thermografie was het onderwerp van een lezing georganiseerd door het platform Ik Kies Informatie over natuurlijke aanpak van kanker en andere aandoeningen, natuurlijke levenswijze, voeding en duurzaamheidNatuurlijk, vandaag, in Amersfoort.

Ashwyn Schotborg is arts. Hij is gevestigd in Thalamo, een centrum voor complementaire geneeskunde in Eindhoven. Hij sprak over zijn ervaringen met thermografie. Als aanvullende methode op de reguliere onderzoeksmethoden is het nuttig, maar niet zaligmakend, zo luidde de conclusie.

Er is nogal wat controverse over thermografie. Schotborg haalde zelf de televisie uitzending aan door het consumentenprogramma RADAR, afgelopen 29 februari. Daarin werden voor- en tegenstanders aan het woord gelaten. Boodschap van dit programma was dat thermografie tumoren kan ontdekken die niet door mammografie worden ontdekt en andersom.

thermografie

Foto: Centrum Thalamo

Soms kun je met thermografie iets ontdekken in de borst wat kan wijzen op het ontstaan van een tumor, jaren voordat dat met mammografie ontdekt zou zijn. Soms ook is er niets te zien, terwijl er wel een tumor zit. Op juiste waarde geschat, gaat het hier dus om een nuttige methode om aandoeningen in een vroeg stadium op het spoor te komen. Het moet worden gezien als een aanvulling op het reguliere onderzoek, niet als een vervanging daarvan.

De groeiende belangstelling voor de thermografie komt vooral doordat veel vrouwen de reguliere mammografie als pijnlijk ervaren. Bovendien vinden ze de straling een groot bezwaar. Die werkt kanker juist in de hand, zo is de redenering. De straling van een mammografie zou vele malen schadelijker zijn dan een foto van de borstkas.

Ashwyn Schotborg, arts, over thermografie

Ashwyn Schotborg, arts

Schotborg benadrukte dat de enige manier om een tumor vast te stellen het nemen van een biopt is. Thermografie is van waarde bij het vroegtijdig opsporen van signalen die kunnen wijzen op een tumor. Hij verwees naar de arts Don Urich als bron van veel meer informatie en ervaring op dit gebied. Schotborg wil graag wetenschappelijk onderzoek doen naar de exacte voordelen van de methode.