Tagarchief: Moolenburgh

Dokter Moolenburgh over de geschiedenis van kanker

Dokter Moolenburgh over kanker en voeding

H.C. Moolenburgh, arts

Als er iémand het levende voorbeeld is van wat hij uitdraagt, dan is het wel dokter Moolenburgh. Hans Moolenburgh senior is geboren in 1925. Hij heeft 54 jaar gewerkt als arts. Eerst als huisarts, later als consultatief natuurarts. Vanmiddag sprak hij voor een groep van ruim 100 homeopaten in Amersfoort. Thema: de geschiedenis van kanker.

Met zijn 90 jaar staat hij daar, even vitaal en geïnspireerd als altijd, te vertellen over de andere kant van kanker. De kant die we niet horen van de oncoloog, niet lezen in de krant. Kanker heeft alles te maken met voeding en levenswijze, dat werd wederom duidelijk.

Kanker ontstaat door een fout in het DNA. Maar hoe komt die fout daar? Dat vraagt niemand zich af, aldus Moolenburgh.

prof.dr. R. van Wijk, Light in Shaping LifeVan cruciaal belang voor onze cellen zijn fotonen. Fotonen zijn lichtdeeltjes die het leven overbrengen. Ze zijn in feite stof en geest tegelijk. Hij verwijst naar het boek van prof.dr. R. van Wijk, Light in shaping life, biophotons in biology and medicine.

Volgens Moolenburgh is een kankercel verstoken van licht. Door onze voeding en levenswijze hebben wij diverse barrières opgeworpen voor dat licht.

  1. Fotonen worden door onze ogen opgevangen. Door glas gaat een deel van de activiteit van de fotonen verloren. Een bril verhindert dus de opname van fotonen.
  2. De huid neemt licht op. Zonnebrandcrème verhindert dat.
  3. Fotonen liften mee met zuurstof. De celmembraan die het zuurstof door moet laten naar de cel, bevat veel vet. Transvetzuren verminderen de doorlaatbaarheid van de celmembraan. Transvetzuren ontstaan door het harden van vetten.
  4. In de voeding zijn fotonen aanwezig in bladgroenten. Een blad slaat licht op. Als we dit eten, nemen we licht tot ons.

De Zwitserse arts Bircher Benner heeft een schema opgesteld van de diverse categorieën voedsel met hun gehalte aan fotonen. De meeste fotonen zitten in biologische groente en fruit, rauwe noten en zaden en koud geperste olijfolie. Zeker in het geval van kanker zou je daarvan dus voldoende moeten eten. De tweede categorie, met iets minder fotonen, zijn rauwe haring, rauwe melk, biogarde yoghurt en biologische groente die is gestoomd of gekookt. De derde categorie bevat met name vlees van een vegetarisch dier. De categorieën vier en vijf bevatten te weinig fotonen. Het gaat hier om voedsel dat in feite dood is. Bij kanker moet je dit absoluut mijden.

Een achteruitgang voor onze gezondheid ontstond met de komst van de supermarkten. Daar was een lange plankwaarde van belang. Daarmee werd de voedingswaarde op de tweede plaats gezet. Het bestralen van voedsel is ronduit schadelijk.

Een andere boosdoener is kunstmest. Door kunstmest worden minder mineralen en sporenelementen door de groente opgenomen. Nog zo’n boosdoener zijn de pesticiden. Pesticiden zijn regelrecht kankerverwekkend.

Tot slot bereed Moolenburgh zijn stokpaardje: het gevaar van fluor. Moolenburgh was indertijd voorzitter van een commissie die onderzoek deed naar de voor- en nadelen van fluoridering van het drinkwater. Fluor verhoogt niet alleen de kans op hypothyroïdie, maar ook op kanker.

dr. Dean Burk ontdekte het verband tussen fluor en kankerOp uitnodiging van Moolenburgh heeft dr. Dean Burk, oud-directeur van het Amerikaanse Nationale Kankerinstituut, in de Tweede Kamer verklaard dat door fluor de kans op kanker met 10% wordt verhoogd. Daarmee was de discussie over fluoridering van het Nederlandse drinkwater ten einde.

U kunt meer dan u denkt, over de relatie tussen kanker en voeding, door dokter MoolenburghWe zijn dokter Moolenburgh grote dank verschuldigd voor zijn werk om het Nederlandse drinkwater fluoridevrij te houden.

Voor de volledige zienswijze van dokter Moolenburgh over kanker, zie zijn boek ‘U kunt meer dan u denkt’, uitg. Lemniscaat

 

 

© Jeanine Slot 2016