Kanker kun je zèlf aanpakken

Dokter Moolenburgh: "Kanker kun je zelf met voeding aanpakken", lezing voor MMV, 22 februari 2014, verslag door Jeanine Slot

H.C. Moolenburgh, arts

Afgelopen zaterdag hield de legendarische dokter Moolenburgh een lezing over kanker. Dit was in het kader van het 40-jarig bestaan van de Moermanvereniging. Plaats: congrescentrum Antropia in Driebergen. Aantal toehoorders: ongeveer 350, Boodschap: aan kanker kun je wel degelijk zelf iets doen.

In 1900 stierf 3% van de mensen aan kanker. In de VS sterft op dit moment 45% van de mensen aan kanker. Bovendien groeit dit percentage snel.

Aan de genen kan het dus niet liggen. Genen veranderen namelijk niet zo snel. Kanker is voor hooguit 10% genetisch bepaald, aldus Moolenburgh.

De snelle stijging van kanker is volgens Moolenburgh o.a. te verklaren uit een gebrek aan belangrijke voedingsstoffen. Moolenburgh hield 22 feb een lezing over kanker en voeding. Zijn boodschap: kanker kun je zelf aanpakken.

Wat is dan de oorzaak van deze snelle stijging?

Volgens dokter Moolenburgh is die oorzaak onder te verdelen in twee factoren.

1. Een tekort aan essentiële voedingsstoffen
2. Een teveel aan schadelijke stoffen in de voeding en het milieu

Kanker wordt mede veroorzaakt door voldoende fotonen in onze voeding, aldus Moolenburgh. Op 22 feb j.l. hield hij een lezing over kanker en voeding. Zijn boodschap: kanker kun je zelf aanpakken.

Wat we in de voeding met name missen zijn vitaminen en mineralen. Deze zijn te vinden in verse, onbespoten groente en fruit. Deze groente en fruit bevatten nog voldoende “lichtkracht”, oftewel fotonen. Kanker ontstaat bij een gebrek aan fotonen. Fotonen komen van de zon, van de buitenlucht en van goede voeding.

Licht, oftewel fotonen, schijnt op het groene blad. Dit licht mengt zich met kooldioxide en water. Het licht wordt dus in de plant ingebouwd. Wij mensen zijn typische lichteters. Het licht geeft ons het leven zelf. Het uit zich in vitaliteit.

Kanker wordt mede veroorzaakt door straling, zoals van mobieltjes, aldus Moolenburgh. Op 22 feb hield hij een lezing over kanker en voeding. Zijn boodschap: kanker kun je zelf aanpakken.

De andere factor voor het ontstaan van kanker is een teveel aan schadelijke stoffen in de voeding en het milieu. Dit laat zich weer onderverdelen in:

 • drinkwater dat is vervuild met industriële afvalstoffen en medicijnresten (er zijn al 10 medicijnen teruggevonden in ons drinkwater)
 • de lucht die is vervuild met allerlei stoffen (waaronder de zogeheten chemtrails)
 • straling van Röntgen (die kankerverwekkend is), mobiele telefoon, computer en UMTS-masten
 • voeding die is belast met chemische toevoegingen zoals aspartaam

 

Kanker kun je zèlf aanpakken

Volgens Moolenburgh kunnen we zelf veel doen om ervoor te zorgen dat ons lichaam beter is Moolenburgh: Kanker kun je zelf aanpakken, o.a. door gezuiverd water te drinkentoegerust om kanker zelf te overwinnen. Het is immers niet de dokter die je geneest, maar het lichaam zelf. Wat we kunnen doen:

Bij kanker adviseert dokter Moolenburgh gezonde voeding waaronder noten. Moolenburgh gaf 22 feb een lezing over kanker en voeding. Zijn boodschap: kanker kun je zelf aanpakken.

 • kies voor voeding uit de natuurvoedingswinkel, met name verse groenten en fruit, zaden, noten, kiemen, olijfolie
 • drink gezuiverd water
 • laat een bouwbioloog je huis onderzoeken op straling en maatregelen nemen om de straling tegen te gaan
 • vul de voeding aan met voedingssupplementen (op advies van een arts of therapeut)  Bij kanker adviseert dokter Moolenburgh gezonde voeding met voedingssupplementen. Dokter Moolenburgh gaf 22 feb een lezing over kanker en voeding. Zijn boodschap: kanker kun je zelf aanpakken.
 • ontgift het lichaam met algen (zoals spirulina, chlorella, kelp), propolis, koffieklysma’s, enz.
 • de kanker helpen afbreken met bijvoorbeeld pancreasenzymen

U kunt meer dan u denkt - Aanvullende maatregelen om kanker te helpen voorkomen en genezen. Moolenburgh gaf 22 feb een lezing over kanker en voeding met de boodschap: kanker kun je zelf aanpakken, met gezonde voeding en levenswijze.Voor meer informatie:

 • het boek van dokter Moolenburgh: U kunt meer dan u denkt – Aanvullende maatregelen om kanker te helpen voorkomen en genezen, uitg. Lemniscaat
 • de website van de Moermanvereniging

 

 

 

© Jeanine Slot 2014